Om rättsmedicin

OM RÄTTSMEDICIN

I Sverige finns sex rättsmedicinska enheter. Enheterna ligger i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.


En stor och viktig del av rättsmedicinen är obduktioner, undersökningar av avlidna. Till rättsmedicinen hör fall där döden har. eller misstänks ha, orsakats av yttre påverkan. Vid obduktionerna fastställs dödsorsaken och dödssätt. Med dödssätt menas hur döden orsakats, om det varit sjukdom som ligger bakom, egen handling eller om annan person orsakat döden. Uppgifter från obduktioner kan användas i flera olika sammanhang, som t ex utredningar av brott, trafiksäkerhet och självmordsforskning.


Vid dödsfall där polisen misstänker brott kallas rättsläkare ofta ut till brottsplatsen av polisens kriminaltekniker för att på plats undersöka den döda kroppen. Undersökningen kan dels möjliggöra en beräkning av dödstidpunkten, dels underlätta polisens arbetete i sökandet efter gärningsman och eventuella vapen/tillhyggen som använts.


En annan viktig arbetsuppgift är att undersöka misstänkta gärningsmän och brottsoffer avseende skador. Fynden dokumenteras i ett s k rättsintyg. Rättsintyget används i utredningen av brottet och i en eventuell senare rättegång. Rättsintyg kan också utfärdas enbart på journalhandlingar från sjukvården.


ADRESS:

Rättsläkarna i Väst

Hildedalsgatan 2

417 05 Hisings Backa


0725-51 29 63

0760-29 96 67

info@rattslakarna.se

Copyright @ All Rights Reserved