Utbildning

UTBILDNING

Här nedan följer inplanerade utbildningar samt exempel på vad vi kan undervisa om.

Vi undervisar både för er med professionellt intresse och för allmänheten. Vi har angivit hur mycket tid vi rekommenderar. Ett föreläsningspass är ca 40 – 50 minuter. På en halvdag 3-4 föreläsningspass.


Om rättsmedicin

Vad handlar rättsmedicin om. Hur ser rättsmedicin ut i Sverige och vad arbetar en rättsläkare med.

Ett föreläsningspass


Skador

Genomgång av olika typer av våld och vilka skador de olika våldstyperna medför. För sjukvården läggs stor vikt vid dokumentation av skador på ett bra sätt för att därigenom bidra till en högre kvalitet på rättssäkerheten.

Två föreläsningspass eller en halvdag


Sjukvårdens roll i rättsväsendet

Genomgång av de lagar som berör sjukvården vid kontakt med rättsväsendet. När sekretessbelagda uppgifter inom sjukvården kan lämnas ut till polis och andra myndigheter när förundersökning vid misstanke om brott pågår. Vilka skyldigheter som föreligger vid kontakt med polis och andra myndigheter.

Ett eller två föreläsningspass


Dödsfallsutredning

Vad händer när en person avlider i Sverige? Om konstaterande av dödsfall och utfärdande av dödsbevis. Vilka dödsfall som ska polisanmälas. Om kliniska och rättsmedicinska obduktioner. Om dödsorsakintyg och dödsorsaksregister. Vi går igenom relevanta lagar, förordningar och föreskrifter.

En eller två halvdagar


Från mord till fällande dom

Hur svenska rättsväsendet fungerar när brott ligger bakom dödsfall. Vad polis, åklagare, rättsmedicin och andra aktörer har för roller.

Ett föreläsningspass


Dödligt våld

Om mord, dråp och grov misshandel med dödlig utgång. Historik och nutid. Vilka begår brotten och mot vilka. Vilka metoder som används.

Ett föreläsningspass


Barnmisshandel

Epidemiologi. Om skador hos barn. Om lagar som berör de som professionellt arbetar med barn.

Två föreläsningspass


Självmord

Epidemiologi. Vilka metoder som används. Om rättsmedicinens roll i utredning av självmord.

Ett föreläsningspassADRESS:

Rättsläkarna i Väst

Hildedalsgatan 2

417 05 Hisings Backa


0725-51 29 63

0760-29 96 67

info@rattslakarna.se


Copyright @ All Rights Reserved